You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống bảo vệ tài nguyên đất, hệ sinh thái, sức khoẻ con người, dựa vào các chu kỳ sinh thái đa dạng và thích ứng với các điều kiện tự nhiên. Không sử dụng các yếu tố độc hại đến môi trường, tạo mối quan hệ căn bằng giữa các đối tượng và con người.

Tại sao phải sản xuất nông nghiệp hữu cơ?


Nông nghiệp hữu cơ không chỉ tạo ra những sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu càng cao của người tiêu dùng trên thị trường và ngoài nước. Mà còn là thế mạnh của mỗi vùng miền, phát triển theo hướng hiện đại hoá.
Là sự kết nối giữa truyền thống và tiến bộ kỹ thuật có lợi cho môi trường chung, tạo mối quan hệ công bằng cuộc sống cho các đội tượng hệ sinh thái.

Các nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ:


Các nguyên tắc nông nghiệp hữu cơ là sự phát triển của nông nghiệp toàn cầu. Đã áp dụng vào các sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngày nay, bao gồm các thách thức con người chăm sóc đất đai, nước, cây trồng và động vật chế biến phân phối thực phẩm cũng như hàng hoá khác.
Nguyên tắc về sức khoẻ: Nông nghiệp hữu cơ phải duy trì và gia tăng được độ phì nhiêu của đất, sức khỏe của cây trồng, vật nuôi, con người và cả hành tinh như một thể thống nhất và không thể tách rời.

Mang đến một quy trình sản xuất nông nghiệp lành mạnh không hoá chất, không biến đổi gen mang đó là cách nông nghiệp hữu cơ mang đến sức khoẻ cho con người.
Nguyên tắc về sinh thái: So với nông nghiệp hoá chất thì nông nghiệp hữu cơ sẽ vận hành hệ thống theo quy trình hệ sinh thái tự nhiên và chu trình sống của chúng, sống cùng chúng, kiểm soát và duy trì bền vững.

Nguyên tắc về tính công bằng: Nông nghiệp hữu cơ phải được xây dựng trên các mối quan hệ đảm bảo tính công bằng cho môi trường và cơ hội sống cho tất cả.
Nguyên tắc cẩn trọng: Nông nghiệp hữu cơ sẽ quản lý theo một cách trách nhiệm và có dự phòng để bảo vệ môi trường, sức khoẻ sự giàu mạnh của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tóm lại, sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ cải thiện và duy trì cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái nông nghiệp, tránh việc khai thác quá mức gây ô nhiêm môi trường sinh thái tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và nguồn lực không thể tái sinh, đủ lương thực có dinh dưỡng, không độc hại và chất lượng cao…Đảm bảo duy trì và tăng độ màu mỡ lâu dài cho đất, củng cố các chu kỳ sinh học trong nông trại, chu kỳ dinh dưỡng bảo vệ cây trồng, đa dạng các vụ mùa phù hợp với điều kiện tự nhiên.