You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp

Chuyên cung cấp các sản phẩm máy bay Nông nghiệp XAG

Bảo hành

Trung tâm bảo hành, sửa chữa, đào tạo khu vực miền Bắc, Miền Trung, Tây nguyên

Dịch vụ

Dịch vụ máy bay phun thuốc không người lái, gieo sạ, bón phân toàn diện cho bà con nông dân

Sản phẩm mới

Video

Tin tức