You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hiện nay, trên 5.950 ha lúa xuân của huyện Thanh Liêm đang trong giai đoạn phát triển đồng đến trỗ bông. Tuy nhiên, các loại sâu hại như: bệnh đạo ôn, khô vằn, rầy nâu, lầy lưng trắng, sâu cuốn lá xuất hiện ở một số diện lúa.Việc áp dụng máy bay không người lái phun thuốc trừ sâu bệnh trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm lượng thuốc, bảo vệ sức khỏe nông dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc trừ sâu bệnh, các địa phương trong huyện đã sử dụng công nghệ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay nông nghiệp với hiệu ứng phun sương, phun đồng loạt, đại trà cùng lúc giúp việc phòng, trị bệnh hại lúa đạt hiệu quả cao.

Phương pháp này không chỉ giảm chi phí so với phun theo cách truyền thống mà còn không gây độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Với việc phun thuốc bằng máy bay còn dễ dàng thu gom và xử lý tập trung vỏ thuốc BVTV tại chỗ, hạn chế vứt bừa bãi, gây ảnh hưởng tới môi trường, góp phần nâng cao hiệu suất, hiệu quả lao động và giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.

                                                                                                                                                                                                         Nguồn CTV Đài Thanh Liêm/Hanamtv