You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Sáng ngày 29/11/2022 Công ty TNHH Drone Sông Hồng, phối hợp với TTDVNN Huyện Đông Sơn và Cty cổ phần BVTV 1 Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị :" Chuyển giao khoa học kỹ thuật máy bay không người lái vào sản xuất Nông nghiệp:"